Formulář pro založení nového zákazníka/ aktualizaci dat zákazníka

Pro založení nového zákazníka/aktualizaci kontaktních dat zákazníka a vytištění kopie pro zákazníka postupujte, prosím, následovně:

  1. Vyberte zda se jedná o založení nového nebo o aktualizaci dat stávajícícho zákazníka.
  2. Vyplňte všechny požadované údaje.
  3. Vytiskněte požadovaný počet kopií fomuláře/ aktualizace dat pomocí tlačítka "Tisk".
  4. Odešlete formulář/ aktualizaci dat do Zákaznického centra pomocí tlačítka "Odeslat".

Informace o zpracování osobních údajů

Informace o tom, jak Linde zpracovává osobní údaje fyzických osob podílejících se na plnění smlouvy s Linde (zákazník, zástupce zákazníka aj.) se nachází v dokumentu „Informace o zpracování osobních údajů“, který je umístěn na webových stránkách Linde https://www.linde-gas.cz/cs/footer/dataprotection